Điện thoại: 13912605370

Liên hệ chúng tôi

Hunan Kangfutai Medical Devices CO., LTD

Địa chỉ

Xây dựng 2 hội thảo tiêu chuẩn hóa ở huyện Đông Khẩu , Khu phát triển kinh tế, thành phố Thiệu Dương, tỉnh Hồ Nam

Điện thoại

13912605370

0512-65951872

0739-7920205

Giờ

Thứ Hai-Thứ Sáu: 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều

Thứ Bảy, Chủ Nhật: Đóng cửa

Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi